post@dalkrysset.no

+47 91 53 89 79

Kontaktinfo ”Dalkrysset”:

Gardermoen Tomteselskap AS og Hobra Eiendom AS

Tim Holmvik
Mob: 915 38 979
Epost: tim@hobra-eiendom.as


Planmyndighet

Eidsvoll kommune
postboks 90, 2081 Eidsvoll

Tlf. 66 10 70 00

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Hjemmeside: www.eidsvoll.kommune.no

Forslagsstiller for detaljreguleringen

Dalkrysset AS
Tim A. Holmvik
mob. 91 53 89 79
e-mail: tim@hobra-eiendom.no

Hans Christian Jahren
mob 41 50 03 56
e-mail: jahren@gardermoen.no
Besøksadresse: Vilbergvegen 103,2060 Gardermoen

Plankonsulent for planprogram
Plan1 AS
v/Berit M. Sivertsen
Mob. 917 92 417
Besøksadresse: Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
e-mail: bms@p1.no
Hjemmeside: www.p1.no

Adresse for merknader
Plan1 AS
, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
eller
e-mail: bms@p1.no
Kopi til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll
eller
e-mail: postmottak@eidsvoll.kommune.no